Mañé, Aurelia, Departament d’Historia Econòmica, Institucions, Política y Economia Mundial (Universitat de Barcelona) & School of History (University of East Anglia)