Seguimiento de las poblaciones de dos especies perennes de interés para la conservación en el Delta del Llobregat

Laura Fuentes, Joan Pino

Resumen


Seguimiento de las poblaciones de dos especies perennes de interés para la conservación en el Delta del Llobregat

Texto completo:

PDF

Referencias


Buord, S., Gargano, D., Moreno Saiz, J.C. 2011. Kosteletzkya pentacarpa. The IUCN Red List of Threatened Species 2011. e.T161916A5513198.

González, V., R. del Hoyo, J.M. Seguí & A. Valverde (2016). Flora vascular del Delta del Llobregat. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural.

Pino, J. (2003). Distribució i cens d’Orobanche foetida Poir. al delta del Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71: 129-134

Pino, J., F.X. Picó & E. de Roa (2007). Population dynamics of the rare plant Kosteletzkya pentacarpos (Malvaceae): a nine-year study. Botanical Journal of the Linnean Society 153: 455-462.

Pino, J. & E. de Roa (2003). Current census and distribution of Kosteletzkya pentacarpa (Malvaceae) in the Llobregat delta (Barcelona). Anales del Jardín Botánico de Madrid 60: 226-227.

Pino, J. & E. de Roa (2007). Population biology of Kosteletzkya pentacarpa (Malvaceae) in the Llobregat delta (Catalonia, NE of Spain). Plant Ecology 188: 1-16.

Sáez, Ll., P. Aymerich & C. Blanché (2010). Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Argania Ed., Barcelona, 811 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.15366/cv2018.22.005

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Conservación Vegetal

ISSN: 1137-9952