(1)
Igartua Salaverria, J. Verosimilitud Vs. Prueba (Lecciones De Una Historia Judicial Italiana) / Verisimilitude Vs Proof (lessons from an Italian Legal Narrative). RIA 2017.