Núm. 1 (2017)
República, Cine y Artes plásticas

La República de las Fallas: La Revista Pensat i Fet en los años de la Segunda República

Jesús Peris Llorca
Associació d’Estudis Fallers / Universitat de València
Publicado abril 21, 2017

Resumen

En los años 30 la fiesta de las fallas ya se había convertido en la fiesta mayor de la ciudad de Valencia y se presenta como una fiesta urbana y un espectáculo de masas. En este artículo, y a partir de los números correspondientes de la revista fallera Pensat i Fet vamos a conocer el estado de la fiesta en estos años, la manera como refleja la proclamación de la República y los diferentes avatares del proceso político de estos años y cómo contribuye a tratar de articular desde la cultura popular una identidad nacional valenciana.

Palabras clave: fallas, cultura popular, literatura popular, tradición, imaginario nacional

Abstract:

During the 30’s the Fallas festival had already become the Major festival in the City of Valencia and it appears as an urban festival and a mass show. In this article, and from the fallas magazine Pensat i Fet in these years, we will analyze the state of the Festival during the period, the way it reflects the proclamation of the Republic and the different issues of the political process of these years and how it contributes to try to articulate from the popular culture a Valencian identity.

Key words: Fallas, popular culture, popular literature, tradition, national imaginary

Citas

ADEF 2011: Associació d’Estudis Fallers: «Pensat i Fet en la festa de les falles». En Associació d’Estudis Fallers (Ed.), Pensat i Fet. València, 1912-1972. Valencia: Faximil.

Ángeles, P. (1933). «Conflicte fallero». Pensat i Fet, 27, 14.

Ariño, A. et al. (1990). Historia de las Fallas. Valencia: Biblioteca de Levante-EMV.

Bayarri, J. M. (1933). «Entruperis», 27, 9.

Buil, E. (1933). «Foc d’ideal». Pensat i Fet, 27, 36.

Calatayud i Ribes. (1935). «El feminisme i les falls». Pensat i Fet, 29, 33.

Esteve i Victòria, J. M. (1933). Pensat i Fet, 27, 33-34.

Eve, P. y Vercher. (1931). «Mentres els pares disputen un punt constitucional, una parella de novios se declara cantonal». Pensat i Fet, 25, 11.

Eve, P. y Vercher. (1932). «Sols son capás els falleros de convertir en bons gics a uns terribles bolchevics que duien propósits fieros». Pensat i Fet, 26, 17.

Gayano Lluch, R. (1932). «Lo que habíen de cremar». Pensat i Fet, 26, 21.

Gayano Lluch, R. (1933). «Sugerències apròp de la Constitució Espanyòla». Pensat i Fet, 27, 33.

Lanzuela Álvaro, A. (1934). «¡Ací es sindica hasta el gat!». Pensat i Fet, 28, 17.

Monmeneu i Gomeç, Josep (1934): «Al servei del turisme. Reclam», Pensat i Fet, 28: 35.

Morante Borràs, J. (1935). «La falla que jo faria». Pensat i Fet, 29, 11.

Pensat i Fet. (1932). «Bocetos de les falles d’enguany», Pensat i Fet, 26, 22-32.

Pensat i Fet. (1932). «Una falla que fon profética», Pensat i Fet, 26, 13.

Pensat i Fet. (1932). «Els regidors valencianistes i les falls». Pensat i Fet, 26, 18-19.

Pensat i Fet. (1933). «Bocets de les falles d’enguany». Pensat i Fet, 27, 18-30.

Pensat i Fet. (1934). «Bocets de les falles d’enguany e itinerari per a recórrerles totes». Pensat i Fet, 28, 18-34.

Pensat i Fet. (1935). «Bocets de les falles d’enguany e itinerari per a recórrerles totes». Pensat i Fet, 29, 15-27.

Pensat i Fet. (1940). «En aquest renàixer d’Espanya», Pensat i Fet, 31, 8.

Pep i Vercher. (1933). «Una bellesa fallera dona, en estos moments crítics, una lliçò de primera a uns fallers… i a molts polítics». Pensat i Fet, 27, 8.

Roig Bataller, F. (1936). «Bunyols calentets». Pensat i Fet, 30, 15.

Senent i Micó. (1934). «El valencianisme i les falles». Pensat i Fet, 28, 16.