[1]
C. Herrero Fabregat, «RAMIRO I ROCA, Enric: Un Pais D’Histories. Aproximació literaria a la Geografía del País Valenciá. Castelló: Universitat Jaume I, 2020», Didácticas Específicas, n.º 23, pp. 166–168, dic. 2020.