HERRERO FABREGAT, C. RAMIRO I ROCA, Enric: Un Pais D’Histories. Aproximació literaria a la Geografía del País Valenciá. Castelló: Universitat Jaume I, 2020. Didácticas Específicas, [S. l.], n. 23, p. 166–168, 2020. Disponível em: https://revistas.uam.es/didacticasespecificas/article/view/didacticas2020_23_resena5. Acesso em: 19 jul. 2024.