[1]
Herrero Fabregat, C. 2020. RAMIRO I ROCA, Enric: Un Pais D’Histories. Aproximació literaria a la Geografía del País Valenciá. Castelló: Universitat Jaume I, 2020. Didácticas Específicas. 23 (dic. 2020), 166–168.