(1)
J. Reitz, E. In Memoriam: ARLENE FRADKIN (1951–2020). A 2021, 30, 7.