Vol. 26 (2017)
Artículos

Conchylia y cocleae: transformaciones en la percepción culinaria de los moluscos durante la romanización del Noreste peninsular

JORDI NADAL LORENZO
1. SERP. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona. C/ Montalegre 6-8. 08001. Barcelona. 2. Laboratorio de Arqueozoología. Universidad Autónoma de Madrid. 28049. Madrid
Publicado enero 29, 2019

Palabras clave:

MUNDO PRERROMANO, MUNDO ROMANO, CATALUÑA, MOLUSCOS MARINOS, OSTREA EDULIS, CARACOLES TERRESTRES
Cómo citar
NADAL LORENZO, J. (2019). Conchylia y cocleae: transformaciones en la percepción culinaria de los moluscos durante la romanización del Noreste peninsular. Archaeofauna, 26, 103 - 114. https://doi.org/10.15366/archaeofauna2017.26.007

Resumen

Este trabajo plantea las diferencias en la percepción culinaria de los moluscos, terrestres y marinos entre los periodos ibérico (prerromano) y romano en el nordeste de la Península Ibérica. Aunque los datos son por el momento muy escasos, se observa un cambio entre los dos momentos. En el mundo ibérico la explotación de moluscos marinos se limita a la costa y muy escasamente a zonas prelitorales. Los taxones más explotados son Glycymeris y en menor medida los cárdidos y Donax. En el mundo romano, el consumo de moluscos marinos se desliga de la proximidad a la costa y las ostras (Ostrea edulis) se vuelven la especie más consumida, aunque también aumenta la diversidad de especies explotadas, generalmente murícidos (Bolinus, Hexaplex, Stramonita). También observamos la generalización del consumo de moluscos terrestres (Otala punctata). El colapso del mundo romano supondrá la vuelta a algunas tradiciones anteriores por lo que respecta al consumo de moluscos.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

BARRASETAS, M.E. & JáRREGA, R. 2007: La Solana. Memòria de l’excavació arqueológica al jaciment (Cubelles, el Garraf). Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

BONET, A. 1993: Estudi de les restes malacològiques. In: Pérez, A. & Rafel, N. (eds.): La vil·la romana de Torre Andreu (La Bordeta, Lleida). Un establiment suburbà dels segles II-III dC.: 97-98. Monografies d’Arqueologia urbana nº5. Lérida.

CARRERAS, T.; ENRICH, J. & NUIx, J.M. 1989: La vil·la romana de l’Espelt. Patrimoni Cultural d’Igualada, Igualada.

CASTANYER, P. & TREMOLEDA, J. 1999: La vil·la romana de Vilauba. Un exemple de l’ocupació i explotació romana del territorio a la comarca del Pla de l’Estany. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Girona.

CELA, x. & REVILLA, V. 2004: La transició del municipium d’Iluro a Alarona (Mataró). Cultura material i transformacions d’un espai urbà entre els segles V i VII dC. Museu de Mataró. Mataró.

CODINA, F.; MARTíN, A.; NADAL, J.; PRADO, G. DE & VALENZUELA, S. 2009: Étude et interprétation des dépôts fauniques sous pavement identifies au Puig de Sant Andreu (Ullastret, Catalogne). In : Bonnardin, S.; Hamon, G.; Lauwers, M. & Quilliec, B. (dir.) : Réalités Archéologiques et historiques des “dépôts” de la Préhistoire à nos jours: 137-144. Éditions APDCA, Antibes.

ERVYNCK, A.; NEER, W. VAN; HüSTER-PLOGMANN, H. & SCHIBLER, J. 2003: Beyond affluence: the zooarchaeology of luxury. World Archaeology 34(3): 428-441.

ESTRADA, A. 2008: Estudi de les restes mamacofaunístiques. In: Molist, N. (ed.): La intervenció al sector 01 del conjunt històric d’Olèrdola. De la Prehistòria a l’etapa romana (campanyes 1995-2006): 466-470. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

ESTRADA, A. & NADAL, J. 2007: La Solana. Estudi zooarqueològic del jaciment. Anexo II. In: Barrassetas, M.E. & Járrega, R. (eds.): La Solana. Memòria de l’excavació arqueològica al jaciment (Cubelles, el Garraf): 1-26. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

ESTRADA, A.; IZQUIERDO, P.; NADAL, J. & SINTAS, E. 1993: Excavacions a la rectoría de Sant Pere de Gavà: dades sobre l’evolució de la dieta (de la Baixa Romanitat a l’Edat Moderna). In: Carbonell, J.A.; Mora, J.; Ollé, M.; Renom, M.; Retuerta, M.L. & Tribó, G. (eds.): I Jornades de Recerca Històrica i Social del Baix Llobregat: 445-457. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Sant Feliu de Llobregat.

FERRER, C. & RIGO, A. 2003: Puig Castellar. Els ibers a Santa Coloma de Gramanet. Museu Torre BalldovinaDiputació de Barcelona.

FORTÓ, A. & MAESE, x. 2011: La Torre Roja: un jaciment ibèric i medieval (Caldes de Montbui, Vallès Oriental; Setmenat, Vallès Occidental). Tribuna d’Arqueologia 2009-2010: 113-152.

FUERTES, M.N. & FERNáNDEZ, C. 2010: El comercio y consumo de moluscos en época romana en Asturica Augusta (León). Férvedes 6: 147-158.

GENERA, M. & JáRREGA, R. 2009: Aproximació a la Dertosa romana. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Tarragona.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. & PALLARèS, R. 1988: La Moleta del Remei. Alacanar, Montsià. Campañas 1985-1986. Publicacions de la Diputació de Tarragona. Tarragona.

MASSÓ, J. 1978: Reus. Prehistòria i Antiguitat (un estudi arqueològic dels nostres camps). Ajuntament de Reus. Reus.

MOLIST, N. 1999: Anàlisi de les restes de fauna. In: Castanyer, P. & Tremoleda, J. (eds.): La vil·la romana de Vilauba. Un exemple de l’ocupació i explotació romana del territori a la comarca del Pla de l’Estany: 353-363. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Girona.

MOLIST, N. (ed.) 2008: La intervenció al sector 01 del conjunt històric d’Olèrdola. De la Prehistòria a l’etapa romana (campanyes 1995-2006). Museu d’Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

MORER, J. & RIGO, A. 1999: Ferro i ferrers en el món ibéric: el poblat de Les Guàrdies (El Vendrell). Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. El Vendrell.

NADAL, J. & ESTRADA, A. 2003: Estudi de les restes faunístiques. In: Ferrer, C. & Rigo, A. (eds.): Puig Castellar. Els ibers a Santa Coloma de Gramenet: 174-182. Museu Torre Balldovina-Diputació de Barcelona.

ORRI, E. & ESTRADA, A. 2004: Estudi de les restes faunístiques i malacològiques. In: Cela, x. & Revilla, V. (eds.) : La transició del municipium d’Iluro a Alarona (Mataró). Cultura material i transformacions d’un espai urbà entre els segles V i VII dC : 543-555. Museu de Mataró. Mataró.

ORRI, E. & NADAL, J. 2009: Estudi de les restes faunístiques. In: Genera, M. & Járrega, R. (eds.): Aproximació a la Dertosa romana: 183-200. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Tarragona.

PÉREZ, A. & RAFEL, N. 1993: La vil·la romana de Torre Andreu (La Bordeta, Lleida). Un establiment suburbà dels segles II-III dC. Monografies d’Arqueologia urbana nº 5. Lérida.

PONS, E.; FUERTES, M.; MARTINELL, J. & DOMèNECH, R. 2002: Les conquilles: una dieta marginal. In: Pons, E. (dir.): Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà) Un complex arqueològic d’època Ibèrica (excavacions 19901998). Museu Arqueològic de Girona. Generalitat de Catalunya. Girona.

SANMARTí, J. & SANTACANA, J. 1992: El Poblat ibèric d’Alorda Park. Calafell, Baix Penedès. Campanyes 1983-1988. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona.