Vol. 26 (2017)
Artículos

Roman Conquest and Changes in Animal Husbandry in the North-East of the Iberian Peninsula: Searching for Patterns, Rates and Singularities

LÍDIA COLOMINAS
Institut Català d'Arqueologia Clàssica Plaça d’en Rovellat, s/n. 43003 Tarragona
Publicado enero 28, 2019

Palabras clave:

GANADERÍA, CONQUISTA ROMANA, COMUNIDADES LOCALES, NORESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Cómo citar
COLOMINAS, L. (2019). Roman Conquest and Changes in Animal Husbandry in the North-East of the Iberian Peninsula: Searching for Patterns, Rates and Singularities. Archaeofauna, 26, 9 - 22. https://doi.org/10.15366/archaeofauna2017.26.001

Resumen

La conquista del nordeste de la Península Ibérica por parte del Imperio Romano comportó cambios en la organización socio-política y socio-económica de las comunidades asentadas en este territorio. Estos cambios, sin embargo, no se produjeron a la vez, sino que se sucedieron a lo largo de los 200 años que siguieron a la conquista. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objetivo de este artículo es caracterizar los cambios que se produjeron en las prácticas ganaderas en la zona nororiental de la Península Ibérica a raíz de su conquista por parte del Imperio Romano, analizando el tipo y el ritmo de estos cambios, y evaluando cómo afectaron a los diferentes animales que conformaban la cabaña ganadera.


El estudio de restos de fauna recuperados en 11 yacimientos ubicados en el nordeste de la Península Ibérica y datados entre el siglo V a.C. y el siglo III d.C., y su comparación con los datos arqueozoológicos existentes para el área bajo estudio, han permitido documentar que los cambios en las prácticas ganaderas no se produjeron a la vez y no afectaron a todos los taxones por igual. Estos resultados se vinculan con el posible rol que tuvo tanto la población local como Roma en
la consecución y aceptación de estos cambios.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

ALBARELLA, U. 2002: Size matters: how and why biometry is still important in zooarchaeology. In: Dobney, K. & O’Connor, T. (eds.): Bones and the man. Studies in honour of Don Brothwell: 51-62. Oxbow Books, Oxford.

ALBARELLA, U. & PAYNE, S. 2005: Neolithic pigs from Durrington Walls, Wiltshire, England: a biometrical database. Journal of Archaeological Science 32: 589599.

ALBARELLA, U.; JOHNSTONE, C. & VICKERS, K. 2008: The development of animal husbandry from the Late Iron Age to the end of the Roman period: a case study from South-East Britain. Journal of Archaeological Science 20: 1-21.

ALBIzURI, S. & NADAL, J. 1999: Aprovechamiento y producción animal en época ibérica. Consideraciones generales económicas. Limes 6-7: 40-51.

ALCALDE, G.; MOLIST, M. & TOLEDO, A. 1994: Procés d’ocupació de la bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) a partir del 1450. Publicacions Eventuals d’Arqueologia de la Garrotxa 1. Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot.

ALONSO, N.; GARCÉS, I.; JUNYENT, E. & LAFUENTE, A. 1996: L’assentament dels Vilars, Arbeca, les Garrigues. Territori, recursos i activitats productives. Gala 3-5: 319-339.

BOSCHIN, F. & TOSKAN, B. 2012: Changes in cattle body size in Slovenja from the Iron Age to the Early Middle Age. In: De Grossi, J.; Saccà, D & Tozzi, C. (eds.): Atti del 6º Convengo Nazionale di Archeozoologia: 393-395. Lucca.

BURCH, J.; NOLLA, J.M.; PALAHÍ, LL.; SAGRERA, J.; SUREDA, M. & VIVó, D. 2000: La fundació de Gerunda. Dades noves sobre un procés complex de reorganització d’un territori. Empúries 52: 11-28.

BURCH, J.; CASTANYER, P.; NOLLA, JM. & TREMOLEDA, J. 2010: Temps de canvis. La romanització del nord-est de Catalunya. Studies on the rural world in the Roman Period 5: 89-108.

CASAS, J. & SOLER, V. 2003: La villa de Tolegassos. Una explotación agrícola de época romana en el territorio de Ampurias. B.A.R. (International Series) 1101. Oxford.

CASAS, J.; CASTANYER, P.; NOLLA, J. & TREMOLEDA, J. 1995: El món rural d’època romana a Catalunya. L’exemple del nord-est. Centre d’Investigacions arqueològiques, Sèrie Monogràfica 15. Girona.

CASELLAS, S. 1993: L’Illa d’en Reixach. Ullastret, Baix Empordà. Apropament a les relacions entre societat i macromamífers a la segona meitat del primer mil·lenni abans de Crist. Doctoral Thesis. Universitat Autònoma de Barcelona.

CASTANYER, P. & TREMOLEDA, J. 2005: La producción agrícola d’època romana al nord-est de Catalunya. Cota Zero 20: 67-77.

CLOUSE, R.A. 1999: Interpreting archaeological data through correspondence analysis. Historical Archaeology 33(2): 90-107.

COLOMINAS, L. 2009: La gestió dels animals al nord-est de la península ibérica entre els segles V ane-V dne. Proposta metodològica d’integració de les anàlisis arqueozoològiques als estudis de cronologies històriques. Doctoral Thesis. Universitat Autònoma de Barcelona.

COLOMINAS, L. 2010: Anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna recuperades a la vil·la romana de Vilablareix (Girona). Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

COLOMINAS, L. 2013a: Arqueozoología y Romanización: Producción, distribución y consumo de animales en el nordeste de la Península Ibérica entre los siglos V aneV dne. B.A.R. (International Series) 2480. Oxford.

COLOMINAS, L. 2013b: Informe de l’anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna recuperades al jaciment d’Olius (Solsona). Campanyes 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003. Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

COLOMINAS, L. & NADAL, J. 2011: Anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna recuperades al jaciment de Castellot de Bolvir (La Cerdanya, Girona). Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona.

COLOMINAS, L. & SAñA, M. 2009: Dinàmica de formació i variabilitat dels conjunts de restes de fauna recuperats al jaciment del Bosc del Congost: Gestió animal entre el 325 aC. i el 100 aC. In: Burch, J. & Sagrera, J. (eds.): Els sitjars: 155-178. Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis 3. Girona.

COLOMINAS, L. & SAñA, M. 2011: Dinàmica de formació i variabilitat dels conjunts de restes de fauna recuperats en les sitges del jaciment de Saus (Girona). Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

COLOMINAS, L.; PIñA, A.; SAñA, M. & TORNERO, C. 2006: Anàlisi arqueozoològica del conjunt de restes de fauna recuperats al jaciment romà de «El Vinyet» (Garraf, Sitges). Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

COLOMINAS, L.; SCHLUMBAUM, A. & SAñA, M. 2014: The impact of the Roman Empire on animal husbandrypractices: study of the changes in cattle morphology in the north-east of the Iberian Peninsula through osteometric and ancient DNA analyses. Archaeological and Anthropological Science 6(1): 1-16.

CURIà, E. & PICAzO, M. 1999: Cambios del poblamiento rural en el Empordà durante la etapa de transición a la romanización. In: Buxó, R. & Pons, E. (eds.): Els productes alimentaris d’origen vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa Occidental: de la producció al consum: 87-94. Sèrie monogràfica 18. Girona.

DOBNEY, K.; JAQUES, D. & IRVING, B. 1996: Of Butchers and Breeds. Report on vertebrate Remains from various sites in the city of Lincoln. Lincoln Archaeological Studies 5. Lincoln.

DURAN, M. & MESTRES, I. 2008: Memòria de les intervencions arqueològiques realitzades al Camp de les Lloses (Tona, Osona). 2005. Generalitat de Catalunya, Barcelona.

FOREST, V. & RODET-BELARBI, I. 2002: A propos de la corpulence des bovins en France durant les periodes historiques. Gallia 59: 273-306.

GRANT, A. 1982: The use of toothwear as a guide to the age of domestic ungulates. Ageing and sexing animals from archaeological sites: 91-108. B.A.R. (British Series) 109. Oxford.

GUDEA, A. 2007: Contributii a la istoria economica a Daciei Romane. Studiu Archeozoologic. Vol. IX. Editorial Mega, Cliy-Napora.

HELMER, D. 1979: Recherches sur l’économie alimentaire et l’origine des animaux domestiques d’après l’étude des mammifères post-paleolithiques en Provence. Doctoral Thesis. Montpellier, USTL.

LAUWERIER, M. 1988: Animals in Roman times in the Dutch Eastern river area. Amersfoort: ROB, Amsterdam.

LEPETz, S. 1995: L’amélioration des races a l’époque gallo-romaine: l’exemple du bœuf. Home et animal dans l’antiquité romaine: 67-78. Actes du Colloque de Nantes 1991. Tours.

MARTI, J. 1994: La fauna. In: Ollich, I. & Rocafiguera, M. (eds.): L’oppidum ibèric de l’Esquerda. Campanyes 1981-1991. Les masies de Roda de Ter, Osona: 65-68. Memòries d’Intervencions Arqueològiques a Catalunya 7. Barcelona.

MIRó, C. & MOLIST, N. 1982a: La fauna. In: Sanmartí, E. (ed.): Excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro: 123-132. Monografies Arqueològiques. Barcelona.

MIRó, C. & MOLIST, N. 1982b: Estudio de la fauna. In: López, A.; Rovira, J. & Sanmartí, E. (eds.): Excavaciones en el poblado Layetano del Turó del Vent, Llinars del Vallés, campañas 1980-81: 111-113. Monografies Arqueològiques

MIRó, J-M. 1989: La fauna. In: Dupré, A. & Raventós, X. (eds.): Un abocador del segle V d.C. en el fòrum provincial de Tàrraco: 403-414. Memòries d’Excavació 2. Tarragona.

NOLLA, J.M.; PALAHÍ, LL. & VIVO, J. 2010: De l’oppidum a la civitas. La Romanització inicial de la Indigècia. Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. Girona.

OLESTI, O. 2000: Integració i transformació de les comunitats ibèriques del Maresme durant el s.II-I aC.: un model de romanització per a la Catalunya litoral i prelitoral. Empúries 52: 55-86.

PADRóS, N. 2010: Les restes faunístiques de la vil·la romana de la Llosa: gestió ramadera, consum alimentari i paisatge. In: Prevosti, M. & Guitard, J. (eds.): Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural: 192-199. Documenta 16. Tarragona.

PAYNE, S. 1985: Morphological distinctions between the mandibular teeth of young sheep, Ovis and goats, Capra. Journal of Archaeological Science 14: 609614.

PREVOSTI, M. 2004-2008: L’agricultura en el món romà. Història agrària dels Països Catalans: antiguitat: 293-352. Fundació Catalana per a la recerca, Barcelona.

SAñA, M. & TORNERO, C. 2005: Anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna recuperades al jaciment de “Collet de Sant Antoni” (Calonge). Laboratori d’Arqueozoologia. Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

SAñA, M. & VALENzUELA, A. 2007: Anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna recuperades al jaciment de Monteró (Lleida). Laboratori d’Arqueozoologia. Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

SCHLUMBAUM, A.; STOPP, B.; BREUER, G.; REHAzEK, A.; BLATTER, R.; TURGAY, M. & SCHIBLER, J. 2003: Com-bining archaeozoology and molecular genetics: the reason behind the changes in cattle size between 150 BC and 700 AD in Northern Switzerland. Antiquity 298(77): project gallery.

SIMPSON, G.; ROE, A. & LEWONTIN, R. 1960: Quantitative Zoology. Harcourt Brace, New York.

SMITH, A. & MUNRO, N.D. 2009: A holistic approach to examining ancient agriculture: a case study from the Bronze and Iron Age Near East. Current Anthropology 50(6): 925-936.

TEICHERT, M. 1984: Size variation in cattle from Germania Romana and Germania Libera. In: Grigson, C. & Clutton-Brock, J. (eds.): Husbandry in Europe. Animals and Archaeology 4: 93-103. B.A.R. (International Series) 227. Oxford.

VALENzUELA, S. 2008: Alimentació i ramaderia al Penedès durant la protohistòria (segles VII-III aC). Societat Catalana d’Arqueologia, Barcelona.

VALENzUELA, S. 2010: Paisatge, alimentació i gestió dels ramats als Antigons a partir de les restes de fauna (vertebrats i mol·luscos). In: Prevosti, M. & Guitard, J. (eds.): Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural: 181-191. Documenta 16. Tarragona.