Asensi Pérez, Manuel, Universitat de València-Estudi General